GDPR

ASPECTE GENERALE

Noi suntem Biomed Scan SRL, cu sediul în București, Blvd. Nicolae Grigorescu nr. 41, Demisol, poziția nr. 1, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14472/2013, având CUI 32506619, nr. de tel. 031 438 20 64, email office@biomedscan.ro, denumită în continuare „Biomed Scan” sau “Noi”.

Prezenta Politică se aplică site-ului nostru web („Site-ul Web”) în legătură cu datele personale pe care le colectăm de la utilizatorii care accesează Site-ul Web (“Datele personale”).

Pe toată perioada în care vom prelucra Datele dumenavoastră personale, vom respecta confidențialitatea și securitatea acestora și le vom gestiona în conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor personale.

Ce fel de Date personale colectăm și cum utilizăm aceste date

Aveți posibilitatea să utilizați aproape în integralitate Site-ul Web fără să ne furnizați Datele dumneavoastră personale. Totuși pentru a accesa anumite secțiuni ale Site-ului Web și pentru a beneficia de anumite servicii pe care vi le punem la dispoziție, este necesar să ne furnizați anumite Date Personale. În funcție de secțiunea pe care vreți să o accesați, vă vom solicita următoarele Date personale: nume, prenume, adresă de email și telefon.

Nu vom colecta sau prelucra Date personale sensibile prin intermediul Site-ului Web, iar Datele dumneavoastră personale nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

În cazul în care nu ne veți furniza Datele personale solicitate, ne vom găsi în situația în care nu vom putea să efectuăm programarea solicitată sau nu vom putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră.

În ce scopuri colectăm și prelucrăm Datele dumneavoastră personale și cât timp le vom păstra

  • a) Efectuarea unei programări pentru investigații RM

Pentru a reduce timpul dumneavoastră de așteptare în cazul în care doriți să apelați la serviciile noastre, vă recomandăm să efectuați o programare telefonic sau prin intermediul site-ului.

În cazul în care solicitați telefonic efectuarea unei programări pentru investigații RM, vă vom solicita numele, prenumele, adresa de e-mail și nr. de telefon.

Dacă doriți efectuarea unei programări prin intemediul Site-ului web, este necesară completarea formularului de la secțiunea Programări din cadrul Site-ului web. Completarea formularului presupune furnizarea numelui, prenumelui, adresei de e-mail și nr. de telefon.

Prelucrarea Datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea și executarea contractului de prestări servicii medicale dintre dumneavoastră și Biomed Scan. Datele dumneavoastră personale nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate.

Prin apăsarea butonului “Trimite programarea!”, Datele dumneavoastră personale sunt transmise către Biomed Scan, iar noi vă vom contacta ulterior pentru stabilirea detaliilor cu privire la programarea și investigațiile solicitate de dumneavoastră.

Vom reține Datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați prin completarea formularului pentru programări pentru o perioadă de maxim 120 luni. După această perioadă, Datele dumneavoastră personale vor fi șterse.

  • b) Obținerea de informații în legătură cu serviciile furnizate de Biomed Scan

Dacă aveți orice fel de întrebări în legătură cu efectuarea unei programări, prețurile și promoțiile noastre sau serviciile prestate de Biomed Scan în general, ne puteți contacta telefonic la numerele de telefon afișate pe Site-ul web sau prin completarea formularului de contact de la secțiunea Contact din cadrul Site-ului web.

În cazul în care alegeți să ne contactați prin completarea acestui formular, vom prelucra numele dumneavoastră, adresa de e-mail, nr. de telefon și orice alte Date personale pe care le introduceți în mesajul pe care ni-l transmiteți.

Vom prelucra Datele personale în temeiul consimțământului dumneavoastră, pe care vi-l exprimați prin completarea formularului de contact și trimiterea acestuia către Biomed Scan. Nu vom prelucra Datele dumneavoastră în alte scopuri.

Aveți posibilitatea să vă retrageți în orice moment consimțământul, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la adresa poștală – București, Blvd. Nicolae Grigorescu nr. 41, Demisol, poziția nr. 1, Sector 3, sau la adresa de email – office@biomedscan.ro .

Vom reține Datele dumneavoastră personale furnizate în acest scop pentru un termen de 120 luni din momentul în care ne furnizați aceste date. Ulterior, vom dispune ștergerea Datelor dumneavoastră personale.

Cui transmitem Datele dumneavoastră personale

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate la pct. 3 din prezenta Politică, Datele dumneavoastră personale vor fi transmise angajaților autorizați din cadrul Biomed Scan, furnizorilor de servicii care se ocupă de gestiunea și mentenanța Site-ului Web, a furnizorilor de servicii de mentenanta IT agreati de Biomed Scan, furnizorilor de servicii medicale autorizați ai Biomed Scan și autorităților și/sau organismelor publice, dacă este cazul. Datele personale nu vor fi transmise în afara SEE (Spatiul Economic European)

Securitatea Datelor dumneavoastră personale

În conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor persoanale, vom întreprinde măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul Site-ului web împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, modificării, divulgării, distrugerii sau a deteriorării accidentale sau neautorizate.

Cu toate acestea, niciun site web nu poate fi 100% sigur și nu putem fi trași la răspundere pentru accesul neautorizat sau ilegal, pe care nu îl putem controla.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea Datelor personale

În conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/ 679 aveți următoarele drepturi:

  • De retragere a consimțământului: aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment cu privire la prelucrarea Datelor personale furnizate prin completarea formularului de la secțiunea Contact din cadrul Site-ului web, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
  • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră personale și o copie a acestor date.
  • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că Datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date.
  • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea Datelor dumneavoastră personale, în măsura prevăzută de lege.
  • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră personale.
  • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea Datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
  • De portabilitate a datelor: aveți dreptul să solicitați ca Datele personale pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Atunci când vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, Biomed Scan vă poate solicita o dovadă a identității dumneavoastră, în scopul asigurării confidențialității și securității Datelor personale prelucrate de Biomed Scan, în conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor personale.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa poștală – București, Blvd. Nicolae Grigorescu nr. 41, Demisol, poziția nr. 1, Sector 3 sau la adresa de email – office@biomedscan.ro .

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea Datelor dumneavoastră personale.

Actualizări

Această Politică va fi supusă unor revizuiri și actualizări periodice, în funcție de practicile Biomed Scan și de legislația aplicabilă protecției datelor personale. Orice modificare a acestei Politici va fi afișată pe Site-ul web Biomed Scan.

Contact

În cazul în care aveți alte întrebări, obiecții față de colectarea și prelucrarea de către Biomed Scan a Datelor dumneavoastră personale sau o reclamație privind această Politică puteți să ne trimiteți un e-mail la office@biomedscan.ro , iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp.